Từ khóa: macadamia

Tổng cộng tìm thấy 1 tin trong 1 trang

25/07/2018
Hạt mắc-ca vốn xa lạ với nhiều người Hàn Quốc và phần lớn các quốc gia khác, cho tới khi con gái của Chủ tịch Korean Air Lines đuổi một ...